top of page

Veiksmīgi realizēts ERAF projekts

“Tehnoloģiski intensīvas un augstas pievienotās vērtības taras dēļu ražotnes izveide”

     SIA "NIEDRĀJI MR" ir veiksmīgi īstenojis Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk tekstā – ERAF) līdzfinansēto projektu „Tehnoloģiski intensīvas un augstas pievienotās vērtības taras dēļu ražotnes izveide” (id. nr. APV/2.1.2.4.0/13/03/043).Projekts realizēts ERAF darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesniegumu atlases 3. kārtas un 2014. gada 18. martā noslēgtā LIAA Līguma par ERAF projekta īstenošanu nr. L-APV-14-0054 ietvaros.Projekta ietvaros Ugālē, Ventspils novadā izbūvēta jauna kokapstrādes ražotne un tā aprīkota ar tehnoloģiski intensīvu un inovatīvu taras dēļu ražošanas līnijas kompleksu. Komplekss sastāv no baļķu šķirošanas līnijas un taras ražošanas līnijas iekārtām. Kompleksa maksimālā ražošanas jauda ir vismaz 4000 m3 (pēc pārstrādātās apaļkoksnes apjoma) un tā spēj sasniegt augstu produktivitāti (līdz 54% lietderīgā izzāģējuma).Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastādīja EUR 704’320, kas finansētas ar ERAF līdzfinansējumu EUR 316’944 apmērā, kas sastāda 45% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un privāto finansējumu EUR 387’376 apmērā jeb 55% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Taras zāģētava ziemā
Taras sagatavošanas punkts
Taras kluču sagatavošanas punkts
Taras kluču zāģēšana
Taras zāģētavas iekštelpas

ERAF projekta ietvaros turpinās taras dēļu ražošanas līnijas iekārtu piegāde un uzstādīšana

       SIA "NIEDRĀJI MR" darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesniegumu atlases 3.kārtas ietvaros turpina īstenot projektu „Tehnoloģiski intensīvas un augstas pievienotās vērtības taras dēļu ražotnes izveide” (id.nr. APV/2.1.2.4.0/13/03/043). 2014.gada 18.martā starp Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un SIA NIEDRĀJI MR kā finansējuma saņēmēju tika noslēgts Līgums par ERAF projekta īstenošanu nr. L-APV-14-0054. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālā attīstības fonds.

Projekta īstenošanas vietā – „Jaundarbnīcas”, Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novadā piegādātas jaunas taras dēļu ražošanas līnijas iekārtas. Iekārtu piegādātājs SIA Forma Machinery 2014.gada 14.oktobrī piegādājis (1) Automātiskās ielādes iekārtu brusu frēzmašīnā ar brusas apgriešanas, pozicionēšanas un skanēšanas funkciju, (2) Brusu platumā kalibrēšanas iekārta ar elektronisko pozicionēšanas sistēmu, (3) Gatavā materiāla pieņemšanas un šķirošanas transportieri, (4) Trīs punktu lāzera nomaļu ģeometrisko parametru skanēšanas iekārtu ar materiāla optimālas izvērtēšanas programmu, (5) Dēļu šķirošanas transportieri un (6) Blakusproduktu pārgarināšanas iekārtu.

Tuvākajā laikā tiks piegādātas atlikušās taras dēļu ražošanas līnijas iekārtas un uzsākti līniju montāžas darbi, kā arī veikta darbinieku atlase, iekārtas tests un darbinieku instruktāža darba ar taras dēļu ražošanas iekārtu kompleksu.

Projekta mērķis ir jaunas saimnieciskās darbības uzsākšana, veicot ieguldījumus tehnoloģiski intensīvas kokapstrādes ražotnes izveidē un nodrošinot augstas produktivitātes un pievienotās vērtības taras dēļu ražošanu.

Projekta ietvaros tiks veikta tehnoloģiski intensīvas, inovatīvas un augstas produktivitātes taras dēļu ražošanas līnijas kompleksa ar maksimālo ražošanas jaudu (vismaz 4000 m3 pēc pastrādātās apaļkoksnes apjoma) un augstu produktivitāti (līdz 54% lietderīgā izzāģējuma) piegāde, uzstādīšana, nodošana ekspluatācijā un lietotāju instruktāža.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas veidos EUR 704’320 un tās tiks finansētas ar ERAF finansējumu EUR 316’944 apmērā, kas sastāda 45% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un privāto finansējumu EUR 387’376 apmērā jeb 55% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

ERAF projekta ietvaros piegādātas pirmās taras dēļu ražošanas līnijas iekārtas

        SIA "NIEDRĀJI MR" darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesniegumu atlases 3.kārtas ietvaros veiksmīgi īsteno projektu „Tehnoloģiski intensīvas un augstas pievienotās vērtības taras dēļu ražotnes izveide” (id.nr. APV/2.1.2.4.0/13/03/043). 2014.gada 18.martā starp Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un SIA NIEDRĀJI MR kā finansējuma saņēmēju tika noslēgts Līgums par ERAF projekta īstenošanu nr. L-APV-14-0054. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālā attīstības fonds.

Projekta īstenošanas vietā – „Jaundarbnīcas”, Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novads – izbūvēta jauna sendviča tipa kokapstrādes ražošanas ēka un SIA Forma Machinery ir veicis pirmo taras dēļu ražošanas līnijas iekārtu daļas piegādi.

Projekta mērķis ir jaunas saimnieciskās darbības uzsākšana, veicot ieguldījumus tehnoloģiski intensīvas kokapstrādes ražotnes izveidē un nodrošinot augstas produktivitātes un pievienotās vērtības taras dēļu ražošanu.

Projekta ietvaros tiks veikta tehnoloģiski intensīvas, inovatīvas un augstas produktivitātes taras dēļu ražošanas līnijas kompleksa ar maksimālo ražošanas jaudu (vismaz 4000 m3 pēc pastrādātās apaļkoksnes apjoma) un augstu produktivitāti (līdz 54% lietderīgā izzāģējuma) piegāde, uzstādīšana, nodošana ekspluatācijā un lietotāju instruktāža.

Projekts tiks īstenots līdz 2014.gada 31.oktobrim.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas veidos EUR 704’320 un tās tiks finansētas ar ERAF finansējumu EUR 316’944 apmērā, kas sastāda 45% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un privāto finansējumu EUR 387’376 apmērā jeb 55% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Parakstīts Līgums par ERAF projekta

“Tehnoloģiski intensīvas un augstas pievienotās vērtības taras dēļu ražotnes izveide”

īstenošanu

      SIA "NIEDRĀJI MR" darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesniegumu atlases 3.kārtas ietvaros saņems Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk tekstā – ERAF) līdzfinansējumu projekta „Tehnoloģiski intensīvas un augstas pievienotās vērtības taras dēļu ražotnes izveide” (id.nr. APV/2.1.2.4.0/13/03/043) īstenošanai. 2014.gada 18.martā starp Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un SIA "NIEDRĀJI MR" kā finansējuma saņēmēju ir noslēgts Līgums par ERAF projekta īstenošanu nr. L-APV-14-0054.

Projekta mērķis ir jaunas saimnieciskās darbības uzsākšana, veicot ieguldījumus tehnoloģiski intensīvas kokapstrādes ražotnes izveidē un nodrošinot augstas produktivitātes un pievienotās vērtības taras dēļu ražošanu.

Projekta ietvaros tiks veikta tehnoloģiski intensīvas, inovatīvas un augstas produktivitātes taras dēļu ražošanas līnijas kompleksa ar maksimālo ražošanas jaudu (vismaz 4000 m3 pēc pastrādātās apaļkoksnes apjoma) un augstu produktivitāti (līdz 54% lietderīgā izzāģējuma) piegāde, uzstādīšana, nodošana ekspluatācijā un lietotāju instruktāža.

Projekta īstenošanas vieta - „Jaundarbnīcas”, „Skaistkalni”, Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novads.

Projekts tiks īstenots līdz 2014.gada 31.oktobrim.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas veidos EUR 704’320 un tās tiks finansētas ar ERAF finansējumu EUR 316’944 apmērā, kas sastāda 45% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un privāto finansējumu EUR 387’376 apmērā jeb 55% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

ERAF projekta logo
bottom of page