top of page

Mežizstrādes pakalpojumi

Meža tehnika veic mežizstrādes darbus

Kokmateriālu sagatavošana ar harvesteri

Krājas kopšanas cirtēs, galvenās cirtēs, bojāto koku cirsmās, kokmateriālu sagatavošanu veicam ar John Deere harvesteriem. Nestandarta situācijās piemērojam cirsmas izstrādi ar rokas motorzāģiem.

Kokmateriālu pievešana ar forvarderi

Kokmateriālu pievešana ar forvarderi

Kokmateriālu - sortimenta izvešanu no cirtes un pievešanu līdz krautuvei veicam ar John Deere forvarderiem.

kokmateriālu sagatavošana ar rokas motorzāģiem

Kokmateriālu sagatavošana ar rokas motorzāģiem

Nestandarta situācijās (vidējais koka diametrs virs 65 cm., purvains apvidus) piemērojam cirsmas izstrādi ar rokas motorzāģiem.

Meža apaimniekošana Latvijā

Cirsmu kopšana

Mērķis ir koku kvalitātes uzlabošana, nodrošinot tiem pietiekamu augšanas telpu un apgaismojumu kā arī stāvokļa uzlabošanu, cērtot meža slimību, kaitēkļu, dzīvnieku vai citādi bojātos, vēja gāztos un lauztos kokus izlases veidā.

mežaudžu atjaunošana

Mežaudžu atjaunošana

Veicam izcirtumu vienmērīgu apmežošanu ar kvalitatīvu reproduktīvo materiālu.

bottom of page