top of page

TARAS KLUČU IEPIRKŠANA

Garumi (m): 2,4

Minimālais virsmērs: +10cm

Ieteicamais maksimālais diametrs baļķa resgalī vai resnākajā vietā līdz 32cm (ražošanas specifika)

Piegādes iepriekš saskaņot: mob.t.:+371 26970519 e-pasts: tarasiepirkumi@niedraji.lv 

Apmaksa: 5 darba dienu laikā

SKUJU KOKA TARAS KLUČI

Diametrā no 12 - 20 cm

>20 cm Gulsnis/3.šķ. zāģ. b. 

Uzmērīšanas koeficients 0,56-0,6

LAPU KOKA TARAS KLUČI

Diametrā no 12 -20 cm 

>20 cm Neiepērk

Uzmērīšanas koeficients 0,54-0,58

TARAS KLUČU KVALITĀTES PRASĪBAS

Vainas raksturojums

Skuju koki

Lapu koki

1. Sala un zibens plaisas 

Nepieļauj

Nepieļauj

2. Gāšanas un sagarumošanas plaisas

Pieļauj ārpus kokmateriāla darba cilindra

Nepieļauj

3. Vienpusīgā līkumainība

līdz 4.0%

līdz 4.0%

4. Daudzpusīgā līkumainība

līdz 2.0%

līdz 2.0%

5. Dubutgalotne

Nepieļauj

Nepieļauj

6. Dvīņserde

Nepieļauj

Nepieļauj

7. Saussāns

Pieļauj ārpus kokmateriālu darba cilindra

Nav

8. Kodolu trupe

D kodola trupe līdz 1/5 no D gala plaksnes caurmēra

D kodola trupe līdz 1/5 no D gala plaksnes caurmēra

9. Aplievas trupe

līdz 10% no D gala plaknes caurmēra

līdz 10% no D gala plaknes caurmēra

10.Mehāniskie bojājumi

Pieļauj ārpus kokmateriāla darba cilindra

Pieļauj ārpus kokmateriāla darba cilindra

11.Apogļojums

Pieļauj

Nepieļauj

12.Metāla ieslēgumi

Nepieļauj

Nepieļauj

13.Rievotais blīzums

Pieļauj ārpus kokmateriāla darba cilindra

Nav

bottom of page