top of page

Kas ir FSC koksnes piegādes ķēdes sertifikācija?

Meži ir ļoti vērtīgs resurss, tādēļ ir svarīgi ar to rīkoties prātīgi un atbildīgi. Valdības, nevalstiskās organizācijas un mežizstrādes uzņēmumi visā pasaulē vēlas pāriet uz ilgtspējīgu un atbildīgu meža apsaimniekošanu, tādēļ šobrīd notiek aktīvs darbs pie mežizstrādes nozares caurskatāmības veicināšanas. 1990. gadā Vācijas pilsētā Bonnā tika izveidota Mežsaimniecības vadības padome (Forest Stewardship Council), saīsinājumā – FSC. Mežsaimniecības vadības padome ir starptautiska, neatkarīga, nevalstiska bezpeļņas organizācija. Šo organizāciju ir dibinājuši pārstāvji no vides un sociālajām organizācijām, kā arī meža īpašnieki un koksnes pārstrādātāji no visas pasaules. Mežsaimniecības vadības padomes izveides mērķis bija radīt vienādus mežizstrādes principus visā pasaulē. Organizācija izstrādājusi pamatnostādnes atbildīgai un sociāli labvēlīgai meža apsaimniekošanai visā pasaulē. Kopā ar pamatnostādnēm ir izveidota FSC koksnes piegādes ķēdes sertificēšanas sistēma, kas šobrīd ir kļuvusi par populārāko meža apsaimniekošanas sertifikācijas sistēmu pasaulē.Koksnes grēda


Kādēļ ieviest FSC sertifikāciju savā uzņēmumā?


Ir daļa uzņēmēju, kas vēl aizvien domā, ka FSC koksnes piegādes ķēdes sertifikācija ir tikai sarežģīta un dārga birokrātiskā procedūra. Patiesībā FSC sertifikācija ir solis pretī ilgtspējīgai, godprātīgai un caurskatāmai mežu apsaimniekošanai. Viens no svarīgākajiem aspektiem, kādēļ uzņēmums izvēlas uzsākt FSC sertifikācijas procesu, ir ētiskais aspekts. FSC sertifikāts norāda, ka uzņēmums ievēro visas noteiktās likumdošanas prasības, un ir iespējams izsekot visiem koksnes piegādes ķēdes posmiem, sākot no meža iegādes līdz pat gatavam gala produktam. FSC sertifikāts sniedz pārliecību sadarbības partneriem un patērētājiem par konkrētā uzņēmuma godaprātu, atbildību pret meža resursiem un uzņēmumā izmantotajām uzņēmējdarbības metodēm. Otrs, ne mazāk svarīgs, iemesls ir daudz praktiskāks – jau šobrīd daudzos pasaules tirgos produkcija netiek akceptēta, ja tai nav FSC sertifikāta.


Sertifikācija ne tikai uz papīra


Jāpiebilst, ka sertifikācijas process tiešām nav ne ātrs, ne vienkāršs un uzņēmumam ir jābūt gatavam ieviest FSC darbības principus ne tikai uz papīra, bet arī dzīvē. Sertifikācijas procesa laikā auditori ne tikai apmeklēs uzņēmuma biroju, lai gūtu pārliecību par to, ka uzņēmums ir spējīgs ieviest pārskatāmu un trešajām personām saprotamu kokmateriālu plūsmas uzskaiti, bet sertifikācija notiks arī mežā, pārliecinoties par uzņēmuma atbildīgo darbinieku spējām pieņemt lēmumus atbilstoši FSC noteiktajiem standartiem un pamatnostādnēm. FSC sertifikāta iegūšana nav vienreizējs process, sertifikāts tiek izsniegts uz 5 gadiem, un ik gadu tiek veiktas atbilstības pārbaudes, tādēļ uzņēmumam ir jābūt gatavam ne tikai ieviest, bet arī ikdienā turpināt strādāt, vadoties pēc FSC principiem.


SIA Niedrāji MR ir svarīga ilgtspējīga un atbildīga mežu apsaimniekošana, jo no mūsu saimniekošanas principiem būs atkarīgs tas, kādus mežus mēs nodosim nākamajām paaudzēm. Mēs esam par atbildīgu un caurskatāmu mežu apsaimniekošanu, tādēļ jau vairākus gadus veiksmīgi strādājam, ievērojot visus FSC noteiktos standartus.


댓글


bottom of page