top of page

Lietot šodien, saglabājot meža vērtību rītdienai

Latvijā vairāk kā pusi jeb 52% teritorijas aizņem meži. Koksne un tās izstrādājumi veido piekto daļu no valsts eksporta bilances, un ikgadējais koksnes (krājas) pieaugums Latvijā ir aptuveni 17 milj. m2 gadā, no kuras tiek izcirsti tikai aptuveni 12 milj. m2. Pretēji populārajam uzskatam par Latvijas mežu izciršanu, pieaugošās mežu platības un vēl straujāk pieaugošā koksnes krāja liecina par saudzīgu un pārdomātu mežu apsaimniekošanu. Latvijas koksnes piegādes ķēdes ir labi savienota ar pasaules tirgu, un finiera rūpnīcas, kokapstrādes ražotnes un galdniecības ir aprīkotas ar modernām tehnoloģijām, nodrošinot darba vietas cilvēkiem lauku apvidos.


Pieprasījums pēc koksnes pasaulē nepārtraukti pieaug, tādēļ mežsaimniecībā atmaksājas investēt – gan privātā, gan arī valsts mērogā. Meža zemes cena Latvijā joprojām ir nesalīdzināmi zemāka nekā Skandināvijas valstīs, taču klimatiskie un reljefa apstākļi daudz labvēlīgāki. Mežs ir labs kapitāls, ko atstāt mantojumā bērniem un mazbērniem, jo prasmīgi saimniekojot, tā vērtība stabili pieaug.

Tāpat kā lauksaimniecībā, arī mežsaimniecībā ir ražas sēšanas un novākšanas cikls, un galvenā atšķirība ir tikai ražas nobriešanas laikā. Ja laukus apsējam pavasarī un novācam rudenī, tad pirmo ražu no meža var nākties gaidīt 20 vai vairāk gadus, atkarībā no koku sugas, augšanas apstākļiem un kopšanas.

Tomēr ne katram ir pa spēkam pilnvērtīgi apsaimiekot savu mežu. Mežs ir jākopj, jāatjauno un regulāri jāatjauno arī meža apsaimniekošanas plāns. Tādēļ mums ir vairāki risinājumi, kā atbalstīt tos meža īpašniekus, kas grib īpašumu paturēt, deleģējot meža apsaimniekošanu, ciršanu un atjaunošanu profesionāļiem. Esam viens no lielākajiem mežizstrādes uzņēmumiem valstī, un mūsu rīcībā ir visi nepieciešamie tehniskie un cilvēku resursi, lai sekmīgi veiktu pilnu mežizstrādes ciklu. Ja tomēr izvēlaties īpašumu pārdot, esam gatavi visu vajadzīgo formalitāšu kārtošanai, lai jūs saņemtu atbilstošu meža novērtējumu un godīgu samaksu. Pērkam visa veida īpašumus, cirsmas no fiziskām un juridiskām personām ar zemi, daļēji un pilnībā izstrādātu mežu visā Latvijas teritorijā.


Skats uz mežu no augšas

Normatīvie akti un formalitātes


Visas nozīmīgākās darbības ar mežu regulē valsts normatīvie akti, jo sabiedrība ir ieinteresēta, lai Latvijas galvenais dabas resurss tiek saglabāts nākamajām paaudzēm. SIA “Niedrāji MR” meža īpašnieku pilnvarojumā veic visas vajadzīgās formalitātes, kas ir saistītas ar meža zemju mantošanu, dalīšanu, pārdošanu un apsaimiekošanu, sākot ar meža inventarizāciju un uzmērīšanu, veicot visas juridiskās darbības un saskaņošanu ar valsts un pašvaldību iestādēm, ieskaitot apgrūtinājumu dzēšanu un īpašumtiesību nostiprināšanu vai atjaunošanu zemesgrāmatā. Kārtojam arī visas vajadzīgās formalitātes, ja tiek pārdotas atsevišķas cirsmas vai meža īpašuma izstrādes tiesības. Strādājam tā, lai meža īpašnieks var izsekot koksnes un naudas plūsmai no pārdošanas ieceres līdz realizācijai par labākajām tā brīža pārdošanas cenām.


Meža apsaimniekošana


Piedāvājam pilnu meža apsaimniekošanas ciklu, tajā skaitā meža vērtēšanu, īpašuma dokumentācijas kārtošanu, meža apsaimiekošanas plāna izstrādi, meža atjaunošanu, jaunaudžu kopšanu, ciršanu kopšanas un galvenajā cirtē, kā arī koksnes realizāciju. Nododot savu mežu SIA “Niedrāji MR” pārvaldībā, īpašnieks saglabā pilnīgu lēmējvaru visos jautājumos, kas attiecas uz saimniecisko darbību, taču visas institucionālās, praktiskās un tehniskās rūpes par mežu uztic apsaimniekotājam.


Īpaša pieeja katram mežīpašumam


Katram SIA “Niedrāji MR” klientam nodrošinām meža apsaimniekošanas konsultantu, kas pārzina klienta īpašumu, sniedz konsultācijas un seko līdzi visam, kas mežā notiek. Izstrādājot mežu, rūpējamies, lai koki nonāk pie uzpircēja, kas konkrētajam sortimentam piedāvā labāko cenu. Visā mežizstrādes procesā konsultants sniedz atskaites, uzmērījumu aktus no koksnes iepirkšanas vietām un pavadzīmes.


Uzņēmums ir ieinteresēts veidot un saglabāt labas attiecības ar saviem klientiem, tādēļ strādājam ar pilnu atdevi, lai mūsu klienti. Uzticot savu meža īpašumu mums, saņemsiet iespējami lielāko ieguvumu no sava meža, ilgtermiņā saglabājot tā vērtību bērniem un mazbērniem.


Comentarios


bottom of page